FILOSOFISCHE PRAKTIJK 


Voor advies en begeleiding bij persoonlijke en sociale ontwikkeling 

in combinatie met sociale innovatie 


                        

Ieder mens heeft als eigenschap een aangeboren, natuurlijk leervermogen. wat net als eten en slapen deel uit maakt van fundamentele basisbehoeften. Dat vermogen is in aanleg een wisselwerking tussen cognitie, emotie, competentie en actie. Het heeft een holistisch karakter waarbij kennen, willen, kunnen, doen op elkaar betrokken zijn.  Met dit natuurlijk leervermogen is ieder mens toegerust om zich, al dan niet bewust, levenslang te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Aan de steeds snellere technologische en sociale ontwikkelingen in de huidige samenleving ligt primair de moderne informatie en communicatie technologie ten grondslag. Die ontwikkelingen (innovaties) zullen een permanent beroep doen op het verander- en aanpassingsvermogen van organisaties en individuen. Bij vernieuwingen in de samenleving speelt individuele betrokkenheid een cruciale rol, met als vraag hoe die optimaal met elkaar te verbinden. Het afstemmen van sociale vernieuwing op het natuurlijk leervermogen vormt het aandachtsgebied van Innovleren

  "Soms hoor je mensen vragen wanneer het nou eens afgelopen zal zijn met reorganiseren. Mijn antwoord is helder: nooit meer! De belangrijkste economische trend van deze tijd is dat alles verandert. En de belangrijkste vaardigheid die je moet bezitten, is dat je je voortdurend kunt aanpassen" (zegt top econoom Barbara Baarsma


Innovleren gaat over de relatie tussen sociaal innoveren en leren 

En is gericht op persoonlijke ontwikkeling door analyse en reflectie als onderdeel van het proces van sociale vernieuwing.

   


Actie Cirkel Sociale Innovatie (ACSI)


Op basis van analyses van drie praktijkprojecten onderzocht ik het proces dat sociaal innoveren en leren met elkaar verbindt en introduceerde daarvoor het woord ‘innovleren’. Sociale innovatie en individuele ontwikkeling laten een verband zien met als kenmerkende processen interpreteren, reflecteren, faciliteren en inter-acteren. Deze processen vormen met nog acht factoren de zogenaamde Analyse Cirkel Sociale Innovatie, een model dat de relatie tussen leren en innoveren weergeeft.  

Met het model kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en individuele ontwikkeling worden onderzocht. De twaalf dimensies tezamen vormen een ‘denktuig’ dat inzicht in sociale vernieuwing kan verdiepen en stimuleren. De kracht van de innovatiecirkel ACSI  ligt vooral in het op elkaar betrekken van het individuele en het sociale, waarbij de interactie beide ontwikkelingsprocessen kan stimuleren. 

Innovleren is gericht op persoonlijke ontwikkeling door bewustwording bij het effectueren van sociale innovatie.