FILOSOFISCHE PRAKTIJK INNOVLEREN


Voor advies en begeleiding bij sociale vernieuwing 

en (in combinatie met) individuele ontwikkeling.


                                                   

"Soms hoor je mensen vragen wanneer het nou eens afgelopen zal zijn met reorganiseren. Mijn antwoord is helder: nooit meer! De belangrijkste economische trend van deze tijd is dat alles verandert. En de belangrijkste vaardigheid die je moet bezitten, is dat je je voortdurend kunt aanpassen" (zegt top econoom Barbara Baarsma


Innovleren gaat over de relatie tussen sociaal innoveren en leren 

En is gericht op persoonlijke ontwikkeling door analyse en reflectie als onderdeel van het proces van sociale vernieuwing.

   


Actie Cirkel Sociale Innovatie (ACSI)


Op basis van analyses van drie praktijkprojecten onderzocht ik het proces dat sociaal innoveren en leren met elkaar verbindt en introduceerde daarvoor het woord ‘innovleren’. Sociale innovatie en individuele ontwikkeling laten een verband zien met als kenmerkende processen interpreteren, reflecteren, faciliteren en inter-acteren. Deze processen vormen met nog acht factoren de zogenaamde Analyse Cirkel Sociale Innovatie, een model dat de relatie tussen leren en innoveren weergeeft.  

Met het model kan de wisselwerking tussen sociaal innoveren en individuele ontwikkeling worden onderzocht. De twaalf dimensies tezamen vormen een ‘denktuig’ dat inzicht in sociale vernieuwing kan verdiepen en stimuleren. De kracht van de innovatiecirkel ACSI ligt vooral in het op elkaar betrekken van het individuele en het sociale, waarbij de interactie beide ontwikkelingsprocessen kan stimuleren. 

Innovleren is gericht op persoonlijke ontwikkeling door bewustwording bij het effectueren van sociale innovatie.