INNOVLEREN concretiseren met  

                             


LEERWERKRACTICUM  

Leerpwerkracticum is een concrete semi gestructureerde werkvorm die uitgaat van het systematisch integreren van leren en ontwikkelen binnen een organisatie of organisatie netwerken, Daarbij worden individueel leren, groeps/team leren en organisatie ontwikkeling met elkaar in verband gebracht.

Professionele organisaties, bedrijven en instellingen hebben belang bij een in de organisatie geïntegreerde ontwikkeling van menselijke capaciteiten en kwaliteiten. Leren vanuit de context van een werksituatie blijkt behalve effectiever, stimulerend voor gemotiveerd en creatief omgaan met veranderingen en vernieuwing.  

   

Met Leerwerkpracticum wordt tegelijkertijd gewerkt aan :

 

GEINTEGREERD LEREN        leren in de werksituatie door dialoog, reflectie actie

INDIVIDUEEL LEREN IN

TEAMVERBAND                draagvlakverbreding door samenwerking

RESULTAAT GERICHT WERKEN       vervolg acties formuleren op basis van analyse

ONTWIKKELEN ZELFSTURING    overleg vervangen door leren

LEREN DOOR DOEN                       reflecteren, interactieren en construeren

ORGANISATIEVERANDERING       organisatiedoelen verbinden met individuele leer doelen                                               

Uitvoering van LEERWERKPRATICUM gebeurt op basis van analyse van vragen van direct betrokkenen en is gebaseerd op resultaten van het promotieonderzoek INNOVLEREN   i.c. ACSI.