INNOVLEREN concretiseren met  

                             


INNOVATIE-LEERPRACTICUM  

Innovatie-Leerpracticum is een concrete semi gestructureerde werkvorm die uitgaat van het systematisch integreren van leren en ontwikkelen binnen een organisatie of organisatie netwerken, Daarbij worden individueel leren, groeps/team leren en organisatie ontwikkeling met elkaar in verband gebracht.

Professionele organisaties, bedrijven en instellingen hebben belang bij een in de organisatie geïntegreerde ontwikkeling van menselijke capaciteiten en kwaliteiten. Leren vanuit de context van een werksituatie blijkt behalve effectiever, stimulerend voor gemotiveerd en creatief omgaan met veranderingen en vernieuwing.  

   

Met Innovatie - Leerpracticum wordt tegelijkertijd gewerkt aan :

 

GEINTEGREERD LEREN            leren in de werksituatie door dialoog, reflectie actie

INDIVIDUEEL LEREN IN

TEAMVERBAND                             draagvlakverbreding door samenwerking

RESULTAAT GERICHT WERKEN               vervolg acties formuleren op basis van analyse

ONTWIKKELEN ZELFSTURING    overleg vervangen door leren

LEREN DOOR DOEN                       reflecteren, interactieren en construeren

ORGANISATIEVERANDERING       organisatiedoelen verbinden met individuele leer doelen                                               

Uitvoering van Innovatie- LEERPRATICUM betekent reflectie, dialoog en actie obv scores van stellingen van direct betrokkenen en resultaten van het promotieonderzoek INNOVLEREN