INNOVLEREN concretiseren met  

                             


 LEERPRACTICUM

Leerpracticum is een concrete semi gestructureerde werkvorm die uitgaat van het systematisch integreren van leren en ontwikkelen binnen een organisatie, Daarbij worden individueel leren, groeps/team leren en organisatie ontwikkeling met elkaar verbonden.

Professionele organisaties, bedrijven en instellingen hebben belang bij een in de organisatie geïntegreerde ontwikkeling van menselijke capaciteiten en kwaliteiten. Leren in de werksituatie blijkt behalve effectiever, stimulerend voor gemotiveerd en creatief omgaan met veranderingen en vernieuwing.

   

Met Leerpracticum wordt tegelijkertijd gewerkt aan :

 

GEINTEGREERD LEREN         leren in de werksituatie door dialoog, reflectie actie

INDIVIDUEEL LEREN IN

TEAMVERBAND                 draagvlakverbreding door samenwerking

RESULTAAT GERICHT WERKEN   vervolg acties formuleren op basis van analyse

ONTWIKKELEN ZELFSTURING    overleg vervangen door leren

LEREN DOOR DOEN                       reflecteren, interactieren en construeren

ORGANISATIEVERANDERING       organisatiedoelen verbinden met individuele leer                                                                                                                                   doelen

Uitvoering van LEERPRATICUM gebeurt op basis van analyse van vragen van direct betrokkenen en is gebaseerd op resultaten van het promotieonderzoek INNOVLEREN   i.c. ACSI.